Skip to content
Lukk
Boka en demo
Logga in
sv
Boka en demo
Logga in
Optimalisering av energibruk for industri - Noova
 
Systematisk uppföljning av energiförbrukning
En avgörande faktor för att säkerställa hållbar lönsamhet

Lösningar för att
optimera och minska industriers
energiförbrukning

Utgångspunkt
I industri- och tillverkningsföretag står elkostnaderne för en betydande andel av de totala utgifterna.

Ett övergripande mål för industriföretag är att öka intäkterna genom att utveckla, tillverka och sälja produkterna mer effektivt.

Framgång beror ofta på förmågan att anpassa sig till förändringar på marknaden.

Utmaningar

Industri- och tillverkningsföretag har ofta dessa utmaningar relaterade till hantering av el och energiförbrukning


 

Kostnad

Energikostnader kan vara en betydande kostnad för industri- och tillverkningsföretaget, och det kan vara svårt att få kontroll på kostnaderna. Högre elpriser leder till ökad press på företagets lönsamhet.


 

Mätning och avräkning av förbrukning

Att mäta och reglera elförbrukningen i ett industri- och tillverkningsföretag kan vara komplext och tidskrävande, särskilt om det finns flera avdelningar och produktionslinjer som ska beaktas.


 

Energieffektivitet

Att öka energieffektiviteten i ett industri- och tillverkningsföretag kan vara utmanande, särskilt om det krävs stora investeringar eller omfattande förändringar i produktionsprocessen.


 

Leverantörsavtal

Industri- och tillverkningsföretag har ofta flera avtal med olika leverantörer relaterade till elförbrukningen, administration av dessa avtal kan vara tidskrävande.


 

Hållbarhet

Att minska utsläppen är avgörande för att gå över till en mer hållbar verksamhet. Att ha kontroll över energiförbrukningen är en avgörande faktor för att lyckas med detta.

Lösningen

Systemet som ger dig bättre analys och kontroll

Noova är ett energiövervakningssystem

Systemet övervakar och varnar dig automatiskt vid onödig konsumtion.

Funktionalitet

Skräddersytt för industri- och tillverkningsföretag

Industri- och tillverkningsföretag måste vara proaktiva när det gäller att implementera lösningar som kan hjälpa dem att öka energieffektiviteten.

Genom ett nära samarbete med olika aktörer under många år har Noova utvecklat funktionalitet som svarar mot dina behov.


 

Energiövervakning

Systemet meddelar dig vid avvikelser som ger dig möjlighet att agera snabbt.


 

Energieffektivisering

Genom att använda data från ett uppföljningssystem får du kunskap i hur du skall implementera energieffektiviserande åtgärder.


 

Leverantörsavtal

Att ha en tredje part som hjälper till att konsolidera alla energikostnader kan spara tid för ditt företag och minska risken för onödiga utgifter.


 

Energi- och klimatkvoter

Att investera i förnybar energi som sol- eller vindkraft kan minska beroendet av fossila bränslen och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

SYSTEMET

Ökad kontroll ger dig bättre förutsättningar för en mer hållbar energiförbrukning

 

Systemet övervakar och varnar dig automatiskt vid ologisk konsumtion och underlättar identifiering av områden som behöver förbättras.

Du kan följa upp kostnader dag för dag, jämföra olika fastigheterna och kontrollera att avvikelser följs upp.

Genom att använda sensorer och undermätare kan vi mäta energiförbrukningen på maskinnivå, för specifika områden eller tider.

Detta är användbart för att vidarefakturera kostnader, tex. produktionskostnader, eller fördela kostnaderna mellan olika användare av utrustningen.

Förstå vår produkt
Noova - En enkel plattform for energiovervåkning

Vad säger kunderna?

Vi har erfarenhet av att hjälpa en mängd olika kundgrupper, men har ett särskilt fokus på fastigetsbolag, industrier och företagskedjor

Kundreferenser →

IK har samarbetat med Noova i ett år nu, och det har varit ett mycket bra samarbete.

Noova kom in och gjorde en genomgång av vår elförbrukning. Därefter kom de med bra förslag på åtgärder för att minska förbrukningen.

Med hjälp av dessa relativt enkla åtgärder har vi minskat elförbrukningen med 19 % år 2022. Noova har också bra kunduppföljning och bra mjukvara för att följa elförbrukningen.

Geir MolbergCFO, IK Norway

Med hjälp av analyser, råd och vägledning från Noova har vi fått absolut kontroll över energianvändningen i företaget och det har gett fina resultat.

Jag fick verkligen en aha-upplevelse när jag insåg hur lätt det var att göra något åt ​​energianvändningen. Vi trodde att vi hade ventilationssystemet reglerat, men det visade sig att det nästan var på topp nattetid och helger. Genom ett antal enkla justeringar har vi dragit ner energiförbrukningen rejält.

Jag förväntade mig aldrig att vi skulle kunna minska hela 40 procent av vår energiförbrukning.

Kjetil SkaarenCEO, OEG Offshore

 

 

Kontakta oss

Intresserad?

 

Skicka ett kontaktformulär eller hitta vår
kontaktinformation här↗.