Skip to content
Lukk
Kontakt oss
Logga in
sv
Kontakt oss
Logga in
Bærekraftsmål - I Noova har vi valgt ut tre mål hvor vi mener vi kan ha en reell påvirkning i det grønne skiftet.
Huvudmål:
Noovas hållbarhetslöfte är att
"Vi ska leverera så lite energi som möjligt till våra kunder."

 

Hållbarhet och socialt ansvar

Hållbarhetsmål
Noova har valt ut tre  områden där vi tror att vi kan få ett verkligt genomslag.

 

09 Hållbar industri, innovation och infrastruktur
12 Hållbar konsumtion och produktion
17 Genomförande och globalt partnerskap

Genom att arbeta mot dessa mål vill vi spela en aktiv roll i omställningen mot mer hållbar energianvändning.

Byggnader står för cirka 40% av energiförbrukningen i Sverige, liksom över hälften av landets elförbrukning. Även om mycket av den el vi använder i Sverige är grön el får vår energiförbrukning stora konsekvenser för miljön.

 

Industri, innovation och infrastruktur

" En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara."

Vi ska arbeta för att våra kunders energiförbrukning ska ha minsta möjliga påverkan på befintlig infrastruktur
  • Vi gör detta genom att säkerställa tillförlitliga/förutsägbara och moderna energitjänster till ett överkomligt pris
  • Vi använder befintlig teknik och utvecklar nya lösningar 

Vi kommer att fortsätta att avsätta en del av vår omsättning för vidareutveckling av våra energiuppföljningstjänster i framtiden

  • Vi gör detta genom att underlätta innovation, testning och utveckling. Vi har bra stödsystem för att bland annat öka kompetensen hos våra medarbetare och använder offentliga och privata stödsystem för att driva utvecklingen i vår egen verksamhet. 

Hållbar industri, innovation och infrastruktur 09

Hållbar konsumtion och produktion

"Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster"

 

Vårt mål är att ”leverera så lite energi som möjligt till våra kunder”

  • Vår affärsmodell bygger på detta enkla mål och är vårt främsta mål för hållbarhet. Här kan vi vara med och verkligen påverka den gröna omställningen.
  • Noova gör betydande inköp av energi till våra kunder. Även om vi enbart använder förnybar energi i Sverige är det fortfarande där vi har vårt största CO2-avtryck.

Vi kommer att vara rådgivare för våra kunder för att på så sätt stödja deras ansträngningar att minska energiförbrukningen

  • Varje dag kombinerar vi vår energikunskap med avancerad teknik för att samla in, analysera och presentera data för våra kunder. Därför ger vi våra kunder en förståelse som skapar förutsättningar för att förändra beteenden och fatta lönsamma och hållbara beslut.
  • För att kunden ska ta oss på allvar måste vi också säkerställa ansvarsfull konsumtion i vår egen verksamhet. Vi väljer leverantörer och samarbetspartners enligt våra etiska standarder och vårt hållbarhetsfokus.
12 Hållbar konsumtion och produktion

Genomförande och globalt partnerskap

"Stärka de instrument som behövs för att genomföra arbetet och förnya globala partnerskap för hållbar utveckling"

 

Med vår kunskap och teknik skall vi tillsammans med våra kunder och partners bidra till att göra hållbarhet lönsamt.

  • En av utmaningarna i hållbarhetsarbetet är att hitta en balans mellan ekonomi, klimat och miljö samt sociala förhållanden. Med vår teknik kan kunderna minska sin energiförbrukning och se vad det innebär både i CO2-avtryck och i sparade kronor. Hållbarhet ska vara lönsamt, annars blir det bara fina ord och greenwashing. 

Vi kommer att ingå i nätverk för att lära oss, och dela med oss av erfarenheter och kunskap från andra. Detta kommer att användas i vidareutveckling av bolagets tjänster

  • Vi delar med oss av vår kompetens och vårt engagemang för hållbarhet, och arbetar för att påverka och informera näringslivet på digitala ytor och på fysiska arenor, så att de kan bli mer medvetna om sin energiförbrukning och därmed mer hållbara.
  • Vi har kompetenta kunder som utmanar oss och hjälper oss att ständigt utveckla nya tjänster – hela tiden med fokus på att minska energi och förbrukning.

17 Genomförande och globalt partnerskap
Bærekraft i Noova