Skip to content
Lukk
Kontakta oss
Logga in
Kontakta oss
Logga in
Optimalisering av energibruk for kjedevirksomhet - Noova

Optimera energianvändningen i hela kedjan

Kontroll på alla platser

Få en fullständig överblick och minska förbrukningen – utan att kompromissa med kvaliteten på produkter och tjänster. Vi hjälper även till med administration, fakturering och hållbarhetsrapportering. 


 

Övervakning och avisering 

Systemet samlar in energidata och varnar dig vid avvikelser. Detta gör att du kan identifiera områden som bör förbättras. och reagera snabbt om delar av verksamheten behöver följas upp. 


 

Energieffektivitet 

Genom att använda data från ett energiuppföljningssystem får du insikt i hur du kan genomföra energieffektiva åtgärder som minskar förbrukning, kostnader och utsläpp – för en mer hållbar verksamhet. 


 

Enklare hantering 

Huvudkontor och butikschefer har en stor administrativ apparat. En bra överblick över avtal, fakturor, avgifter och elsupport ger dig förutsägbarhet och minskar tiden som läggs på administrativa uppgifter. 


 

Korrekt fakturering

Vi samlar in alla fakturor, avvikelser och onormalt hög förbrukning, hjälper till att genomföra förbättringsåtgärder och utvärderar effekten av dessa åtgärder. Vi ser till att du faktureras korrekt enligt skatter och tariffer. 

Bevisen du behöver

Vad våra kunder säger

Gert GillFactory no. 7 Property

«Med Noova som en engagerad och proaktiv energipartner har vi fått insikt i hur vi använder energi, hur vi nyttjar våra lokaler på bästa sätt och vad som är viktigast att följa upp – för optimerad och hållbar energianvändning idag och i framtiden.»

Kjetil SkaarenOEG Offshore

«Jag trodde aldrig att vi skulle kunna minska förbrukningen med 40 procent. Det var verkligen en aha-upplevelse att se hur enkelt det är att göra förbättringar med bara några få steg. Vi trodde att vi hade ett reglerat ventilationssystem, men det har varit på – nästan med full kapacitet – både på nätter och helger. Nu har vi stenkoll.»

Vill du veta mer? 

Gå till kontaktbildning ↗ eller fyll i din e-postadresshör vi av oss.