Skip to content
Lukk
Logga in
sv
Logga in
Optimalisering av energibruk for kjedevirksomhet - Noova
Systematisk uppföljning av energiförbrukning
En avgörande faktor för att säkerställa hållbar lönsamhet

Lösningar för att
optimera och minska företagskedjors
energiförbrukning

Utgångspunkt
Företagskedjor är företag med verksamhet på flera platser, som alla verkar under samma varumärke eller koncept.

Ett av huvudsyften med en företagskedja är att öka lönsamheten och effektiviteten genom att dra fördel av stordriftsfördelar och att säkerställa en jämn kvalitet på produkter och tjänster i hela kedjan. 

 

Exempel på kedjeföretag kan vara snabbmatskedjor, intresseorganisationer, dagligvarukedjor och klädkedjor.

Utmaningar

En företagskedja kan relatera till dessa utmaningar avseende hantering av el och energiförbrukning.


 

Kontroll

Energikostnader kan vara en betydande utmaning för en företagskedja som är verksam på flera platser, och det kan vara utmanande att få en överblick över förbrukning och kostnader.


 

Hitta bespaingar

Det kan vara utmanande för ledningen att se samband mellan många platser och att identifiera sätt att reducera energiförbrukningen för att minska kostnaderna.
 

Överblick

Det kan vara svårt att få en fullständig överblick över alla avtal kring elförbrukning, nätavgifter och skatter.


 

Avtal

Att hantera fakturor, skatter och elstöd för varje plats innebär ofta mycket arbete. Dessutom behöver man ofta samordna och säkerställa att alla avtal justeras och uppdateras i takt med förändringar.


 

Administration

Att samla alla mätvärden, inklusive fjärrvärme under ett system är en utmaning. Huvudkontoret och butikscheferna har en stor administrativ apparat som måste hanteras.


 

Hållbarhet

Att minska utsläppen är avgörande för att gå över till en mer hållbar verksamhet. Att ha kontroll över energiförbrukningen är en avgörande faktor för att lyckas med detta.

Lösningen

Ett system som ger dig ökad kunskap och kontroll

Noova är ett energiövervakningssystem som hjälper till att lösa utmaningarna relaterade till el och energiförbrukning.

Du får en genomtänkt struktur och kan ge ett bättre erbjudande till butikschefer, vilket ofta resulterar i nöjda franchisetagare.

Funktionalitet

Skräddarsytt för företagskedjor

En företagskedja har ständigt ökande krav på att kontrollera sin energiförbrukning. Både för att minska kostnaderna och för att stödja hållbara initiativ.

Genom ett nära samarbete med branschen under flera år har Noova utvecklat funktionalitet som svarar mot dina behov.


 

Energiövervakning

Systemet samlar in energidata och meddelar dig vid avvikelser. Detta gör att du kan identifiera områden som bör förbättras. och reagera snabbt om delar av verksamheten behöver följas upp.

 


 

Energieffektivitet

Genom att använda data från ett energiövervakningssystem får du förståelse för hur du kan genomföra energieffektiviserande åtgärder.


 

Kontrakter og avtal

Att få en bra överblick över dina el-, nät- och energiavtal ger dig förutsägbarhet och minskar den tid som läggs på administrativa uppgifter.


 

Fakturering

Vi konsoliderar alla fakturor, varnar vid om avvikelser och onormalt hög förbrukning, hjälper till att genomföra förbättringsåtgärder och utvärderar effekten av dessa åtgärder.

SYSTEMET

Öka energi-effektiviteten och få en transparent administration av energi-förbrukningen.

 

Vi ger dig en total överblick. Varje plats får sin egen inloggning för att övervaka daglig konsumtion och kostnader. Platserna presenteras också tillsammans för att jämföra förbrukning mot omsättning, aktivitet och utomhustemperatur.

 

Läs mer

Vad säger kunderna?

Vi har erfarenhet av att hjälpa en mängd olika kundgrupper, men har ett särskilt fokus på fastigetsbolag, industrier och företagskedjor

Kundreferenser →
Vi är en stor aktör, vi lämnar ett fotavtryck och därför är det viktigt att vi medvetet arbetar med lösningar som är hållbara för framtiden. Noova ger oss inblick i var energiförlusten finns på restaurangerna, vi går sedan in och kollar fysiskt vad problemet är. Vi behöver data för att se var vi slösar vår energi, sedan kan vi arbeta medvetet med konsumtion för att fatta rätt beslut
Ronny SigbjørnsenMcDonalds

 

 

Bli kontaktad

Intresserad av hur vi arbetar med energioptimering?

 

Skicka in kontaktformuläret, så kontaktar vi dig.

Her hittar du vår kontaktinformation ↗.