Skip to content
Lukk
Kontakta oss
Logga in
Kontakta oss
Logga in
Bærekraftsmål - I Noova har vi valgt ut tre mål hvor vi mener vi kan ha en reell påvirkning i det grønne skiftet.

Energiteknik för en hållbar framtid

Fastigheter står för 40 procent av världens energiförbrukning. Vårt främsta mål är att minska denna siffra. Vi arbetar också för att hållbarhet ska vara lönsamt – annars är detta bara fina ord. 

Vi har valt ut tre av FN:s globala mål för hållbar utveckling att arbeta mot, där vi tror att vi kan göra en verklig skillnad. 

feb-113

09. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  • Vi erbjuder pålitliga och innovativa energitjänster till ett rimligt pris. 
  • Vi använder både offentliga och privata stödsystem för att driva Noovas utveckling. 
  • Vi avsätter en del av vår omsättning för kompetenshöjning av medarbetare. 
  • Vi minimerar påverkan på befintlig infrastruktur. 
Noova_brand_01-1010657

12. Hållbar konsumtion och produktion

  • Vi strävar efter att våra kunder ska använda så lite energi som möjligt. Här kan och bör vi påverka. 
  • Vi samlar in, analyserar och presenterar insikter som ligger till grund för att minska konsumtionen. 
  • Vi säkerställer en ansvarsfull konsumtion i vår egen verksamhet genom att välja leverantörer och samarbetspartners med samma etiska standarder för hållbarhet. 
feb-76

17. Samarbete för att uppnå målen

  • Vi deltar i nätverk för att lära och dela med oss av kompetens och engagemang för hållbarhet, och arbetar även med att informera och påverka näringslivet. 
  • Kompetenta kunder och samarbetspartner utmanar oss och hjälper oss att utveckla allt bättre tjänster.

Öka produktionen av förnybar energi

Att köpa ursprungsgarantier ökar efterfrågan och produktionen av förnybar energi. Ge oss din e-postadress så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss direkt ↗