Skip to content
Lukk
Kontakta oss
Logga in
Kontakta oss
Logga in
feb-94

Välj mellan tre moduler

Noova Energy

Få kontroll på energiförbrukningen.
Övervakar, analyserar och identifierar onödig energiförbrukning. 
Komplett översikt över förbrukningen med energimix, kostnader, notifieringar och automatisk rapportering. 
I genomsnitt minskar våra kunder sin förbrukning med 12,68 % – som ett direkt resultat av funktioner och varningar i vår mjukvara. Vissa minskar energiförbrukningen med så mycket som 55 %. 

Noova Green

Klimatrapportering för energiförbrukning, avfall och vatten

Fullständig översikt över CO2-utsläpp och förbrukning för energi, avfall och vatten. 
Effektiv och korrekt klimatrapportering i enlighet med ökande rapporteringskrav. 
Automatiserad insamling av data av hög kvalitet så att du kan rapportera korrekt – och minska – förbrukning och utsläpp, i linje med ökade krav från regeringar, ägare och finansinstitut. 

Noova Tenant

Fördelning av kostnader, förbrukning och utsläpp för fastighetsaktörer.

Automatiserad allokering av klientkostnader, inklusive fakturering och rapportering. 
Fakturor och rapporter skickas från oss till dina hyresgäster. Vi är kontaktperson om de har frågor. 
Vi effektiviserar och automatiserar hyresgästhanteringen, och tar hand om kostnadsdelning och allokering, fakturering och rapportering. Dessutom är vi kontaktperson för dina hyresgäster när de har energirelaterade frågor. 

Jämför modulerna

Noova Energy

Övervakar, analyserar och identifierar onödig energiförbrukning.

Noova Green

Kraven på rapportering och åtgärder ökar. Med Noova Green kan du rapportera detaljerat om - och minska - förbrukning och utsläpp.

Noova Tenant

Vi tar hand om kostnadsfördelning, rapportering och fakturering, samt energi- och hållbarhetsrelaterade frågor från dina hyresgäster.

Fullständig översikt av förbrukningen
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
ET-diagram, ET-avvikelse, ET-avvikelselarm
Noova checkmark
Energimix
Noova checkmark
Index för energieffektivitet, referensindex, areal och referensareal
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Energikostnader
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Egenproduktion
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Elprisvarning, bottenlastvarning, ET-diagramsvarning och effektvarningar i realtid
Noova checkmark
Veckovis energirapport
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Detaljerad hållbarhetsrapportering i enlighet med myndigheternas krav
Noova checkmark
Noova checkmark
Översikt över CO2-utsläpp, avfall, energi- och vattenförbrukning
Noova checkmark
Noova checkmark
Avfallshantering per kategori
Noova checkmark
Noova checkmark
Växthusgasutsläpp energi, avfall och prestationsfaktorer
Noova checkmark
Planering och uppföljning av hållbarhetsåtgärder
Noova checkmark
Tredjepartsintegration: API mot avfalls- och återvinningstjänster
Noova checkmark
Helt automatiserad hyresgästhantering
Noova checkmark
Hyresgästfakturering och rapportering
Noova checkmark
Kostnadsallokering för hyresgäster
Noova checkmark
Noova är kontaktperson för dina hyresgäster
Noova checkmark
Månads-, tim- och realtidsförbrukning
Åtkomst från tredje part: API-anslutning till andra system

Hur fungerar produkten i praktiken?

Noova Energy övervakar, analyserar och identifierar onödig energiförbrukning. I genomsnitt sänker våra kunder energiförbrukningen med 12,68 % – som ett direkt resultat av våra funktioner och varningar. Vissa sänker förbrukningen med så mycket som 55%. 

Systemet hämtar energidata från den AMS-mätare som redan är installerad i byggnaden. Denna data kombineras med bland annat väderdata, förbrukningsdata och prisdata, och presenteras i Noova Energy.

Vill du veta mer?

Gå til kontaktformuläret ↗ eller fyll i din e-postadresshör vi av oss.