Skip to content
Lukk
Kontakt oss
Logga in
Kontakt oss
Logga in
feb-94

Välj mellan tre moduler

Noova Energy

Få kontroll på er energiförbrukning.
Övervakar, analyserar och identifierar onödig energiförbrukning. 
Komplett översikt över förbrukningen med energimix, kostnader, notifieringar och automatisk rapportering. 
I genomsnitt minskar våra kunder sin förbrukning med 12,68 % – som ett direkt resultat av funktioner och varningar i vår mjukvara. Vissa minskar energiförbrukningen med så mycket som 55 %. 

Noova Green

Klimatrapportering för energiförbrukning, avfall och vatten
Fullständig översikt över CO2-utsläpp och förbrukning för energi, avfall och vatten. 
Effektiv och korrekt klimatrapportering i enlighet med ökande rapporteringskrav. 
Automatiserad insamling av data av hög kvalitet så att du kan rapportera korrekt – och minska – förbrukning och utsläpp, i linje med ökade krav från regeringar, ägare och finansinstitut. 

Noova Tenant

Fördelning av kostnader, förbrukning och utsläpp för fastighetsaktörer.

Automatiserad allokering av klientkostnader, inklusive fakturering och rapportering. 
Fakturor och rapporter skickas från oss till dina hyresgäster. Vi är kontaktperson om de har frågor. 
Vi effektiviserar och automatiserar hyresgästhanteringen, och tar hand om kostnadsdelning och allokering, fakturering och rapportering. Dessutom är vi kontaktperson för dina hyresgäster när de har energirelaterade frågor. 

Sammenlign modulene

Noova Energy

Overvåker, analyserer og identifisere unødvendig energiforbruk.

Noova Green

Kravene til rapportering og tiltak øker. Med Noova Green kan du rapportere grundig på – og redusere – forbruk og utslipp.

Noova Tenant

Vi tar oss av kostnadsfordeling, rapportering og fakturering, samt energi- og bærekraftsrelaterte spørsmål fra leietakerne dine.

Fullstendig forbruksoversikt
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
ET-diagram, ET-avvik, ET-kurvevarsel
Noova checkmark
Energimiks
Noova checkmark
Energieffektivitet indeks, referanseindeks, areal og referanseareal
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Energikostnader
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Egenproduksjon
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Strømprisvarsel, bunnlastvarsel, ET-kurvevarsel og spenningsvarsel i sanntid
Noova checkmark
Ukesrapport strøm
Noova checkmark
Noova checkmark
Noova checkmark
Detaljert bærekraftsrapportering etter krav fra myndighetene
Noova checkmark
Noova checkmark
Oversikt over CO2-utslipp, avfall, energi- og vannforbruk
Noova checkmark
Noova checkmark
Avfallshåndtering per kategori
Noova checkmark
Noova checkmark
Klimagassutslipp energi-, avfalls og ytelsesfaktorer
Noova checkmark
Planlegging og oppfølging av bærekraftstiltak
Noova checkmark
Tredjepartsintegrasjon: API mot avfalls- og gjenvinningstjenester
Noova checkmark
Helautomatisert leietakerhåndtering
Noova checkmark
Leietakerfakturering og -rapportering
Noova checkmark
Kostnadsfordeling for leietakere
Noova checkmark
Noova er kontaktperson for dine leietakere
Noova checkmark
Tredjepartsintegrasjon: API mot byggsystemer
Noova checkmark
Sensorbasert datainnsamling for optimal utnyttelse og statistikk
Måneds-, times-, og sanntidsforbruk
Kjøpe opprinnelsesgarantier?
Tredjepartstilgang: API-tilkobling til andre systemer

Hur fungerar produkten i praktiken?

Noova Energy övervakar, analyserar och identifierar onödig energiförbrukning. I genomsnitt sänker våra kunder energiförbrukningen med 12,68 % – som ett direkt resultat av våra funktioner och varningar. Vissa sänker förbrukningen med så mycket som 55%. 

Systemet hämtar energidata från den AMS-mätare som redan är installerad i byggnaden. Denna data kombineras med bland annat väderdata, förbrukningsdata och prisdata, och presenteras i Noova Energy.

Vill du veta mer?

Gå til kontaktformuläret ↗ eller fyll i din e-postadresshör vi av oss.