Skip to content
Lukk
Boka en demo
Logga in
sv
Boka en demo
Logga in
Optimalisering av energibruk for eiendom | Noova
 

 

Systematisk uppföljning av energiförbrukning
En avgörande faktor för att säkerställa hållbar lönsamhet

Lösningar för att
optimera och minska fastigheters
energiförbrukning

Utgångspunkt
Fastighetsbolag ansvarar ofta för sina hyresgästers energiförbrukning, samtidigt som vardagen präglas av att ha fullt upp med allt annat än el- och energifrågor.

Som fastighetsförvaltare ansvarar du för hela eller stora delar av dina hyresgästers energiförbrukning. 

Utmaningar

Fastighetsbolag har ofta denna typ av utmaningar relaterade till hantering av el- och energiförbrukning.


 

Kostnad

Energikostnader är ofta en betydande kostnad för fastighetsbolag, och det är utmanande att hålla kontroll på alla kostnader relaterade till energi.


 

Vidarefakturering

Fastighetsbolag vidarefakturerar ofta energikostnaderna till hyresgästerna. Detta kan vara ett mycket tidskrävande och omfattande arbete.


 

Hyregästers behov

Hyresgäster kan ha olika krav och önskemål när det gäller energiförbrukning och det kan vara utmanande att tillfredsställa alla.


 

Administration

Fastighetsbolaget ska hantera en stor administrativ apparat relaterad till energiförbrukning, avtal, priser, fakturering vilket är tidskrävande och kostsamt.


 

Kontroll

Det kan vara utmanande att få en helhetsbild av de olika fastigheternas energiförbrukning.

Lösningen

Systemet som ger dig bättre analys och kontroll

Noova är ett energiövervakningssystem. Systemet övervakar och varnar dig automatiskt vid onödig konsumtion.

Funktionalitet

Skräddersytt för fastighetsbolag

Genom ett nära samarbete med branschen har Noova utvecklat funktionalitet som svarar mot dina behov.


 

Energiövervakning

Systemet meddelar dig vid avvikelser och ger dig möjlighet att agera snabbt.


 

Energieffektivisering

Genom att använda data från ett uppföljningssystem får du kunskap i hur du skall implementera energieffektiviserande åtgärder.


 

Avtal och kontrakt

Att ha bra överblick över dina energiavtal ger dig förutsägbarhet och minskar den tid som läggs på administrativa uppgifter.


 

Fakturering

Vi samlar in information, timdata och kostnader från andra leverantörer och tar hand om all kommunikation relaterad till energi med dina hyresgäster.

SYSTEMET

Genom att få kontroll blir ditt företag mer attraktivt för investerare och hyregäster.

 

Vi ger dig en fullständig översikt över alla dina fastigheters energiförbrukning. Du kan följa upp kostnader dag för dag, jämföra de olika fastigheterna och säkersälla att avvikelser följs upp.

Förstå vår produkt

Vad säger kunderna?

Vi har erfarenhet av att hjälpa en mängd olika kundgrupper, men har ett särskilt fokus på fastigetsbolag, industrier och företagskedjor

Kundreferenser →

Med god kunskap och ny teknik har Noova gett oss förståelse i hur vi förbrukar el samt vad som är viktigast att övervaka och anpassa för att skapa en mer hållbar och optimerad energiförbrukning. Noova har varit både proaktiva och dedikerade i arbetet och haft ett bra samarbete med vår verksamhetsavdelning. För oss är det viktigt att ha innovativa och lösningsorienterade leverantörer. Noova har använt ny spännande sensorteknik som ger oss en bra bild av vår faktiska förbrukning. användningen av kontorslandskapet samt hur vi kan arbeta ännu mer energismart i framtiden.

Gert GillCEO, Factory no.7 Property AS

Det är viktigt för oss att leverera en hög drifttid på alla våra tjänster, inklusive kylning. Men i alla tekniska anläggningar uppstår fel då och då. Då är det väldigt viktigt för oss att vi har ett bra bemötande och på så sätt förhindrar eventuella konsekvenser för våra hyresgäster. Vi använder sensorer och Noovas EOS-system för att övervaka detta.

Systemet är anpassat efter våra KPI:er, och om någon av fastigheterna överstiger förväntad förbrukning får vi en avisering.

Robert LiddardSmedvig

 

 

Bli kontaktad

Intresserad av hur vi arbetar med energioptimering?

 

Skicka in kontaktformuläret, så kontaktar vi dig.

Her hittar du vår kontaktinformation ↗.