Skip to content
Systemet som gir deg økt innsikt og kontroll
Systematisk uppföljning av energiförbrukning
En avgörande faktor för att säkerställa hållbar lönsamhet

Lösningen för kontroll och energioptimering

Lösningen
Noova erbjuder en enkel och intuitiv lösning för energiövervakning.

Vi matar in energiåtgången i ett system vilket ger en detaljerad förståelse av förbrukningen.

Att få en överblick och kontroll över förbrukningen är det första steget på vägen i att arbeta aktivt med att sänka energikostnaderna.

Vi erbjuder också rådgivning och övervakning för att förbättra energieffektiviteten.

Funktionalitet

Effektiv analys av energiförbrukningen

Noova kan användas i webbläsaren eller på mobila enheter som mobil eller surfplatta.

Översikt

Ger dig en detaljerad översikt över energiförbrukning och energikostnader.

Lösningen ger en enkel överblick, med möjlighet att gå in på detaljerna i varje modul, för att ta reda på var företaget har en ologisk förbrukning som kan åtgärdas.

Mäter och analyserar energiförbrukningen. Med en speciell modul för hållbarhetsrapportering.

 

Anmäl intresse →

Varningar

Med Noova är det omöjligt att göra något avvikande man inte känner till.

Noova övervakar energiförbrukningen och jämför denna med förväntad förbrukning, baserat på temperatur och aktivitet. Systemet analyserar all energidata och varnar vid irrationell förbrukning.

Få rapporter skickade vid en viss tidpunkt via email eller sms.

 

Anmäl intresse →

Sensorer

Sensorer ger utökad kunskap och skickar data direkt till portalen.

Se t.ex. temperatur, luftfuktighet, inomhusklimat och närvaro. Övervaka temperaturen i tex. kylskåp och frys. Mät användningen av maskin och utrustning.

Ni bestämmer vilken data som ni vill samla in, vilken överförs direkt till användarportalen, där den struktureras och presenteras i en separat modul.

Anmäl intresse →

Undermätare

Med stora ytor kan det vara svårt att veta att det är kontoren på plan 3 som har uppvärmningen på hela natten.

Med flera undermätare spridda över alla ytor får man en mer exakt inblick och bättre förutsättningar för att minska förbrukningen.

För hyresgäster förenklas också fördelningen av kostnader och det blir både en mer korrekt och enklare fakturering.

 

Anmäl intresse →

Rapportering

Fasta rapporter som berättar vilka tider anläggningen används och vad utnyttjandegraden är. Förbättrad rapportering ger förståelse som kan användas för att hantera underhåll, städning och investeringar.

Vi kan hjälpa till att öka fokus på beläggning, användningstider och kritiska komponenter, samtidigt som vi förser er med dokumentation av faktisk användning och avvikelser.

 

Anmäl intresse →

EL

Vi erbjuder ett skräddarsytt elavtal för alla behov. Vi tar hänsyn till förbrukning, plats och företagsmål för att hitta det bästa elavtalet, oavsett om det är floating spot-affär, fast pris eller säkring.

Vi hjälper er att få kontroll över alla delar som utgör den totala energikostnaden. Såsom nätavgifter, elcertifikat och transaktionskostnader.

Hos oss får du en enkel överblick över alla elmätare och förbrukning samlad på en faktura.

Vi tillhandahåller ursprungsgarantier som utfärdas av producenter av förnybar energi om så önskas.

Anmäl intresse →

SYSTEMET

Hur fungerar det?

 

Lösningen hämtar, strukturerar och sorterar data kring energiförbrukningen. 

Vi hämtar energidata från elmätaren som redan är installerad i byggnaden. I kombination med tex. väderdata byggs en modell för den specifika energiförbrukningen i byggnaden.

Du kan  spåra dina kostnader dag för dag för att undvika överraskningar i slutet av månaden.

Boka ett möte
Noova - En enkel plattform for energiovervåkning
Funktionalitet

Vi hjälper till med den administrativa delen av energiförbrukningen

Genom ett nära samarbete med våra kunder har Noova utvecklat funktionalitet som svarar mot alla olika behov.


 

Fakturering av hyresgäster

Noova ser till att era hyresgäster faktureras i tid. Vi har en löpande dialog med hyresgästerna för att säkerställa att hyresgästinformationen alltid är uppdaterad.


 

Samlad faktura

Vi samlar alla fakturor och nättariffer från olika leverantörer och skickar kunden en totalfaktura med en enkel översikt över alla kostnader.


 

Anläggningsadministration

Större anläggningar kräver ofta mer administration kring energiförbrukningen. Noova gör en värdering av energiförbrukningen kopplat till anläggningen.


 

Kontrakt och avtal

Vi samlar in information, timdata och kostnader från andra leverantörer och tar hand om all kommunikation relaterad till energi med era hyresgäster.

Hur blir man kund

Vi hjälper gärna er att energioptimera ert företag.

Boka ett möte

Så här fungerar det:

1. Du kontaktar oss - vi tar en diskussion Är du intresserad av energioptimering genom Noova - börja med att kontakta oss. Du kan ringa oss, skicka ett e-mejl eller fylla i kontaktformuläret på vår hemsida. En av våra rådgivare kommer då att kontakta dig för att boka ett möte. På mötet kommer vi att se över din energiförbrukning och titta på hur vi kan hjälpa dig att minska dina kostnader.
2. Vi samlar in data och information Vi samlar in information om din elförbrukning, sätter upp några mål för vårt samarbete och skapar en plan för åtgärder framåt.
3. Tillsammans kommer vi överens om fokus Utifrån ditt företags förutsättningar sätter vi upp ett erbjudande och rekommendation för den fortsatta processen. Vi går igenom detta tillsammans och kommer överens om fokus framåt. Vi analyserar även eventuella risker och hur vi kan hjälpa dig att hantera dem.

 

4. Vi kommer överens om uppstart och implementering När erbjudandet är undertecknat påbörjar vi arbetet med att implementera lösningarna och ger dig utbildning i hur du använder vårt energiledningssystem.
5. Uppföljning och rapportering Noova tar ansvar för hela implementeringsprocessen, vi ordnar uppföljning efter dina önskemål och sätter upp veckorapporter så att du får en bra överblick över kostnader och förbrukning. Om vi ​​ser att du behöver en mer exakt mätning kan vi erbjuda oss att sätta in sensorer eller fler elmätare.
Före vs. efter

Vilka resultat kan ni förvänta er?

I exemplet nedan har vi arbetat för att minska kundens bottenbelastning. Vi fann att bottenbelastningen var onormalt hög, och detta är inte ovanligt bland de kunder vi arbetar med. Tillsammans med kunden har vi minskat energiförbrukningen nattetid med 50%.

Måler 1-1
Før
Måler 1 Etter-1
Etter
Användas av branschledarare

Se hur våra kunder har sparat upp till 30 % av den månatliga energiförbrukningen.

 

Kundreferenser →

 

 

Kontakta oss

Intresserad av att lära dig mer om hur vi arbetar med energioptimering?

 

Skicka ett kontaktformulär eller hitta vårt
kontaktinformation här↗.