Skip to content
Lukk
Kontakta oss
Logga in
Kontakta oss
Logga in

Spotprisavtal baseras på timpriserna som fastställs på elbörsen NordPool, med ett påslag för att täcka elleverantörens kostnader. Det innebär att priset för el kommer att variera timme för timme i takt med marknadens fluktuationer.

Rörliga avtal har historiskt sett visat sig vara de mest förmånliga, men det är viktigt att väga detta mot att ha förutsägbara elpriser för hela eller delar av förbrukningen. Spotpriset kan variera av olika anledningar, såsom utbud och efterfrågan samt väderförhållanden. Om det exempelvis är kallt och torrt under en längre tid ökar efterfrågan på el samtidigt som elproduktionen minskar, vilket kan leda till stigande priser. I Sverige finns det fyra olika prisområden, och priset kan variera mellan dessa områden.

När ert företag använder el betalar ni spotpriset för den specifika timmen multiplicerat med den förbrukade mängden el. Detta innebär att era energikostnader påverkas av tidpunkten då elen används. Hos Noova Energy mäter vi elförbrukningen baserat på väderförhållanden, temperatur och aktivitet i byggnader eller maskinparken. Detta ger er möjlighet att överväga att eliminera eller flytta delar av elförbrukningen till tidpunkter när elpriserna är lägre. Genom att dagligen övervaka er elförbrukning kan ni säkerställa att vidtagna åtgärder ger önskad effekt.

Genom att vara medvetna om elprisernas variationer och använda smarta mätmetoder kan ert företag optimera sin elförbrukning och därmed minska kostnaderna. På Noova Energy är vi engagerade i att hjälpa er ta kontroll över er energiförbrukning och dra nytta av de bästa tidpunkterna för elanvändning.

Noova_brand_01-1010590

Noovas spotprisavtal:

  • Med spotpris kommer du betala ett pris som följer marknadens rörelser, timme för timme.
  • Våra Spotprisavtal inkluderar alltid plattformen "Noova Energy", vilket ger er en djupgående förståelse av er energiförbrukning och kostnader.

 

  • I avtalet ingår en personlig och engagerad rådgivare som kommer att ge er vägledning inom allt från hållbarhetsrapportering till optimering av företagets energiförbrukning.
  • Under hela avtalsperioden kommer ni att få regelbundna rapporter om er verksamhets energiförbrukning.
noova_kontor (43 of 44) (1)
"Noova genomförde en översyn av vår elkonsumtion och gav förslag på åtgärder för att minska förbrukningen. Med hjälp av dessa åtgärder har vi lyckats minska elförbrukningen med 19% under 2022. Noova har dessutom en bra kunduppföljning och en kraftfull plattform för energiuppföljning"
Geir MolbergCFO, IK Norway

 

Vill du veta mer?

Vil du bli kontaktad?
Vi hjälper dig gärna att optimera energianvändningen för ditt företag.
.

 

Här hittar du vår kontaktinformation ↗